Geothermie Vanlerberghe | Geothermische boringen | Hernieuwbare Energie

Het belang van hernieuwbare energie in de toekomst

23.05.2022

Geothermie en hernieuwbare energie gaan hand in hand

Hernieuwbare energie, een begrip dat snel in de mond genomen, wordt maar voor wat staat het nu precies? Hernieuwbare energie is propere, ecologische energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die hernieuwbaar zijn, ze worden dus continu terug aangevuld. Typische voorbeelden van dit soort energie zijn zonne- en windenergie, waterkracht en uiteraard geothermische energie.

Onuitputtelijke hernieuwbare energie

In tegenstelling tot gas en andere bronnen is geothermie een energievorm die kosteloos en onuitputtelijk is. De installatie die geplaatst wordt voor het ontginnen van deze energievorm, beroept zich op aardwarmte.

Wanneer we denken aan hernieuwbare energie, zullen veel mensen spontaan aan zonne- of windenergie denken. Waar velen niet bij stil zullen staan, is het feit dat u enkel gebruik kunt maken van deze bronnen wanneer er zon of wind aanwezig is. Bij geothermie zijn er geen beperkingen aangezien de aarde constant haar tempratuur aanhoudt, net zoals wij mensen onze tempratuur onbewust en moeiteloos aanhouden. Dit maakt van aardwarmte dé bron bij uitstek voor hernieuwbare energie.

Toekomstgericht meer gebruik van geothermie

Moeder natuur blijft ons maar verbazen, terwijl wij bronnen als gas en petroleum aan het uitputten zijn, biedt de aarde ons een onuitputtelijk alternatief. Namelijk haar eigen warmte. Naar schatting zou de kern van de aarde een temperatuur hebben van om en bij de 6.000 graden Celsius. Deze warmte-energie genereert zo’n 100 miljard keer meer energie dan de wereldwijde energieconsumptie. Indrukwekkend, nietwaar? Het zou dan ook zonde zijn om niet meer gebruik te maken van deze energie. En net daar maken we onze missie van bij Geothermie Vanlerberghe.

Momenteel wordt er in zo’n 20 landen op grotere schaal ingezet op geothermische energie, met de Verenigde Staten als koploper. Desondanks de eerder “magere” ingebruikname van deze energievorm, vermoeden energie-experts dat geothermie meer en meer ingezet zal worden als bron voor hernieuwbare energie. Wij bij Geothermie Vanlerberghe zijn dus hoopvol naar de toekomst toe, hopelijk u ook!