Geothermie Vanlerberghe | Geothermische boringen | Groene Energie

Groene energie, het nieuwe goud?

4.05.2022

Groene energie, het nieuwe goud?

Wij hoeven u niet te vertellen dat we het als mens zijnde beter kunnen doen wat het milieu betreft. Heel wat energiebronnen raken stillaan uitgeput door het onstuimig omspringen ermee. Om onze toekomst te vrijwaren moeten we toch eens verder gaan kijken dan onze neus lang is en gaan inzetten op groene energie.

Groene energie, wat is dat nu eigenlijk?

Deze energievorm vindt zijn oorsprong bij energiebronnen die geen negatieve impact hebben op je gezondheid en noch vervuilend noch belastend zijn voor het milieu.

Ook geothermie valt onder de noemer groene energie, dit komt doordat aardwarmte geen CO² bevat en hiermee dus een ideale vervanger is voor fossiele brandstoffen.

Bij geothermie vindt geen verbranding plaats, dit gebeurt wel bij energievormen als aardgas of steenkool. Bij dergelijke verbranding komen broeikasgassen vrij, dit is uiterst nefast voor het milieu. Dit soort energievormen zijn dus allesbehalve groene energie te noemen.

Ondanks het feit dat groene energie of vervuilende tegenhangers zoals aardgas er allebei voor kunnen zorgen dat u uw bedrijf of woning kan verwarmen zit het verschil hem in de manier waarop de energie tot stand komt.

Het belang van groene energie

Het klinkt misschien allemaal logisch en goed maar waarom is het zo belangrijk dat ook u in groene energie investeert?

Eerst en vooral om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Samen met andere gassen zorgt CO² voor het welbekende broeikaseffect. Door de aanwezige laag gassen in de atmosfeer blijft de warmte van onze geliefde zon hangen op aarde. Dit is dus de reden waarom het steeds warmer en warmer wordt, met alle gevolgen van dien.

Zo begint de zeespiegel steeds meer en sneller te stijgen, ijskappen smelten volledig weg, er worden meer overstromingen verwacht en dit is, helaas, slechts het topje van de ijsberg.

Als dit geen beweegredenen zijn om in te zetten op energievormen die milieuvriendelijk zijn zoals geothermie dan onderschat u de waarde van groene energie.

Geothermie Vanlerberghe uw specialist in aardwarmte, een duurzaam alternatief om uw bedrijf of woning te verwarmen of te verkoelen.

Neem vrijblijvend contact op.